PGSLOT

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไข ด้านล่างนี้ อย่างระมัดระวัง โดยถือว่าคุณยอมรับและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งานบัญชี ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานบริการ เล่นเดิมพันและโปรโมชั่นกับทางเว็บไซต์ที่นำเสนอ ณ เวลานั้น ซึ่งถือเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์เราด้วย

Pgsloti.com เป็นเว็บไซต์ให้บริการเดิมพันออนไลน์ ซึ่งเราเป็นผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ www.pgsloti.com ซึ่งใช้ในการนำเสนอบริการเดิมพันออนไลน์กีฬา สล็อต บาคาร่า ยิงปลา หวยออนไลน์​ และเดิมพันอื่นๆ ทั้งหมดของเรา

1. คำจำกัดความ

1.1. การจัดการดังต่อไปนี้จะนิยามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้ การเข้าถึง และมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริการ (“เล่นจริง”) ที่จัดโดยบริษัท โดยรวมจะอ้างอิงในชื่อ “บริษัท”, “ทางเรา”, “พวกเรา” หรือ “ของพวกเรา” ในส่วนของคำอธิบายต่างๆ) การจัดหาเหล่านี้ตั้งใจที่จะเชื่อมกติกาการเล่นเกมส์เฉพาะ (โดยรวมเรียกว่า “กติกาการเดิมพันบริษัท”) โดยสามารถนำมาใช้กับข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ที่นำไปควบคุมการใช้บริการ, ซอฟท์แวร์ และการเข้าถึงเวบไซต์ และข้อมูลที่ประกอบกันในที่นี้ (โดยรวมเรียกว่า “ข้อตกลง และเงื่อนไข”)
1.2. คำนิยาม
“บริษัท” หมายถึง pgsloti
“เรา”/”พวกเรา”/”ของเรา” หมายถึง pgsloti
“บัญชีของท่าน หรือ บัญชี” หมายถึงบัญชีที่ท่านเป็นผู้เปิด เพื่อใช้จัดการการใช้เงินและรับเงินจากเรา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์และบริการที่เรายินยอมให้ท่านเปิดและบริหารบัญชี
“เดิมพัน” หมายถึงการเดิมพัน พนัน หรือวางเงินเดิมพันผ่านเว็บไซต์ที่ผลลัพธ์ของเกม/การแข่งขัน และ/หรือรูปแบบการเดิมพันใดๆที่ได้รับการแสดงบนเว็บไซต์
“ข้อกำหนดของโบนัส” หมายถึงเงื่อนไขและข้อกำหนด และ/หรือกฎใดๆที่เกี่ยวกับโปรโมชั่น โบนัส และข้อเสนอพิเศษ ที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของบริการในแต่ละช่วง
“บริการ” หมายถึงบริการที่เรานำเสนอในแต่ละช่วงเวลาผ่านทางเว็บไซต์ตามความเหมาะสม

2. การใช้งานเว็บไซต์

2.1. คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยเงินจริงได้ต่อเมื่อ : คุณต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
2.2. การลงทะเบียนเข้าร่วมเว็บไซต์ของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่า : คุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2.3. อ่านทำความเข้าใจ ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราแล้ว
2.4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราถือเป็นข้อตกลงที่มีผล (ข้อตกลง) ระหว่างคุณและบริษัท เกี่ยวกับการใช้บริการ

3. การแก้ไข

3.1. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง, อัพเดท และแก้ไขในข้อตกลงและเงื่อนไข รวมไปถึงกฎและกติกาในการเล่นเกมของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ซึ่งทางเราจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางการติดตามอื่นๆ
3.2. สมาชิกยอมรับและตกลงว่าจะรับผิดชอบที่จะตรวจสอบและปรับปรุง อัพเดท และ/หรือแก้ไขใดๆ แต่เพียงผู้เดียว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบแลปรับปรุงดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

4. ข้อมูล

4.1. ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาทางเสียง และข้อมูลตัวเลขที่ถูกจัด หรือทำให้สมาชิกใช้งานบนเว็บไซต์ ที่ทางเรา และ/หรือ ผู้ออกใบอนุญาตของทางเรา จะเป็นการส่วนตัวของสมาชิก และเป็นการใช้โดยไม่หวังผลทางการค้าเท่านั้น
4.2. สมาชิกจะต้องไม่แก้ไข ปรับแต่ง ทำซ้ำ เก็บ กระจาย นำเสนอ แสดงต่อสาธารณะ และอื่นๆ ที่ทำให้ข้อมูลไปสู่บุคคล หรือเว็บไซต์อื่นๆ, ช่องทางออนไลน์หรือสื่ออื่นๆ โดยปราศจากการได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทางทัรัพย์สินในข้อมูลใดๆ ก่อน
4.3. บริการ และข้อมูลที่จัดทำบนเว็บไซต์ และ/หรือผ่านอุปกรณ์ที่ถูกปกป้องโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าและในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์และผลประโยนชน์ทั้งหมด ถูกควบคุมโดยเรา สมาชิกยอมรับว่าจะไม่ละเมิดสิทธิต่อบริการและข้อมูลผ้านการใช้งานทางเว็บไซต์

5. ตามเงื่อนไขของการใช้บริการ

สมาชิกต้องรับรองและรับผิดชอบว่าจะไม่ใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์, บริการ และ/หรือข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่สามารถนำมาใช้กับสมาชิกหรือเป็นข้อห้าม และ/หรือ ฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญ

5.1. สมาชิกต้องสมัครสมาชิกในนามของตนเอง ไม่อยู่ในนามของผู้อื่น
5.2. สมาชิกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
5.3. สมาชิกมีความรู้และรับความเสี่ยงของการสูญเสียเงินในแนวทางของการเล่นและการใช้บริการ
5.4. สมาชิกจะไม่ฝากเงินที่มาจากการทุจริต หรือเหตุผิดกฎหมาย
5.5. สมาชิกจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นๆ มาให้บริการและการเดิมพันบัญชีของสมาชิกด้วยเหตุทุจริต หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่รวมถึงการฟอกเงิน ที่นำมาใช้กับสมาชิกหรือทางเรา
5.6. สมาชิกจะต้องเก็บรหัสผู้ใช้ หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านให้ปลอดภัย เป็นความลับ และป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่นๆ และเพื่อความมั่นใจให้สมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านในทันที หรือแจ้งให้ทางเราทราบทันทีเมื่อลืมรหัสผ่าน หรือเมื่อข้อมูลบัญชี รหัสผ่านของท่านหลุกหรือถูกเปิดเผยด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
5.7. เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าถึงและใช้บริการบนเว็บไซต์ และ/หรืออุปกรณ์ภายใต้รหัสผู้ใช้งาน, หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของสมาชิกโดยไม่จะได้รับอนุญาต หรือรับรู้โดยสมาชิกหรือไม่
5.8. ไม่ชักจูง หรือการหาวิธีในการค้นหาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อื่นๆ
5.9. ไม่อัพโหลด หรือแจกจ่ายไฟล์ และข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสในทางทุจริต หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบการบริการ เดิมพัน ทางเว็บไซต์

6. การลงทะเบียน และการเป็นสมาชิก

6.1. ในการเล่นและเดิมพันกับเรา ท่านจะต้องกรอกข้อมูลแเพื่อเปิดบัญชีและสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย ครบถ้วนทุกข้อที่ทางเรากำหนดไว้
6.2. สมาชิกรับผิดชอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในขั้นตอนการสมัครสมาชิกนั้นถูกต้องและเป็นความจริง ครบถ้วนทุกประการ รวมไปถึงชื่อและนามสกุล เลขที่บัญชีธนาคาร บนแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
6.3. เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่เปิดเผยกับทางเราจะถูกเก็บเป็นความลับ ทางเราจะไม่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนจัว หรือข้อมูลการเล่นเดิมพันของสมาชิก ถ้าไม่ถูกกฎหมายและข้อบังคับที่นำมาใช้งาน เช่น คำสั่งศาล หรือประเด็นการพนัน หรือการบังคับทางกฎหมายใดๆ
6.4. เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้มั่นใจว่าการนำมาใช้ทางกฎหมายกับท่าน จะไม่ห้ามท่านจากการใช้งาน การมีส่วนร่วมกับบริการ และเข้าถึงทางเว็บไซต์
6.5. ทางเราอาจต้องการข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมในการระบุตัวตน โดยท่านยอมรับต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่ท่านยินยอมให้เราเข้าถึง ใช้ ดำเนินการและเก็บผลของการระบุตัวตน หรือตรวจสอบเปรียบเทียบกับตัวสมาชิก
6.6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยุติ ปิดบัญชี หรือระงับชั่วคราว สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีกับเรามากกว่าหนึ่งบัญชี

7. การฝาก ถอน

7.1. ทางเราขอสงวนสิทธิ์จะที่ไม่ทำรายการ ฝาก ถอน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าชื่อที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับบัญชีธนาคารที่ใช้ลงทะเบียน
7.2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับเงินที่เข้าบัญชีจากความผิดพลาด และขอสงวนสิทธิ์ในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นโมฆะ หากเงินเข้าบัญชีของคุณผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบในทันที
7.3. เงินรางวัลจากการเดิมพันที่ตัดสินแล้ว สามารถถอนได้ตามนโยบายและเงื่อนไขของเรา และจะโอนเข้าบัญชีของคุณที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
7.4. บัญชีธนาคารที่ใช้ในการฝากเดิมพันจะต้องเป็นชื่อที่ตรงกันกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

8. การวางเดิมพัน

8.1. ทางเราจะยอมรับการวางเดิมพันจากสมาชิกที่เดิมพันออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์และบริการของเราเท่านั้น โดยถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบรายละเอียดการวางเดิมพันหรือการทำธุรกรรมใดๆ
8.2. การวางเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์
8.3. คุณยอมรับใน ราคา ไลน์ ค่าน้ำ/อัตราต่อรองในการวางเดิมพันที่เกิดการปรับเปลี่ยนโดยไม่มีการแจ้ก่อนล่วงหน้าและทางเราของสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
8.4. บัญชีของคุณต้องมียอดคงเหลือมากกว่า/หรือเท่ากับยอดที่ต้องการวางเดิมพัน หากยอดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการวางเดิมพันนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้เดิมพัน
8.5. ยอดการวางเดิมพันสูงสุดที่รูปแบบการเดิมพันหรือรายการแข่งใดๆ จะขึ้นอยู่กับการเดิมพันนั้นๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโยดไม่ต้องแจ้งให้ทราบวล่วงหน้า
8.6. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการความผิดพลาดอันเกิดจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายที่ทำให้คุณไม่สามารถวางเดิมพันได้อย่างถูกต้อง

9. โปรโมชั่น

9.1. ไม่อนุญาตให้ใช้โปรโมชั่นทั้งหมดใน Pgsloti สำหรับหลายบัญชี หากมีการตรวจพบโบนัสและจำนวนเงินที่ชนะทั้งหมดจะถูกยึด
9.2. Pgsloti ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวในการดำเนินการและเมื่อใดๆ อาทิ แก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.3. โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษทั้งหมดของเว็บไซต์ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา
9.4. ในกรณีที่เราตรวจพบว่าสมาชิกพยายามทำผิดกฎ เงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้ได้โบนัส หรือโปรโมชั่นอื่นๆ โดยไม่วิธีการไม่ถูกต้อง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการ ปฏิเสธ ยกเลิก ระงับโบนัส หรือโปรโมชั่นนั้นๆ
9.5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันหรือเล่นเกม ทั้งหมดของของบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดและพยายามทุจริต และเงินในบัญชีจะถูกยึดทันที

10. การยุติ ปิดบัญชี หรือระงับชั่วคราว

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะการเดิมพันชนะใดๆ เพื่อยุติข้อตกลง และ/หรือระงับการให้บริการ ปิดบัญชีของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในกรณีดังนี้
10.1. สมาชิกมีบัญชีมากว่าหนึ่งบัญชี
10.2. ชื่อไม่ตรงกับชื่อในบัญชีใช้ฝาก ถอนเงิน
10.3. สมาชิกรับโปรโมชั่น และทำรายการถอนเงินก่อนที่จะครบตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนั้นๆ
10.4. สมาชิกให้ข้อมูลลงทะเบียนไม่ตรง ไม่ถูกต้อง หรือหลอกลวง
10.5. สมาชิกที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี
10.6. สมาชิกที่ทำการฝากเงินโดยมาจากการทุจริต
10.7. สมาชิกถูกตรวจพบว่ามีการฉ้อโกง หรือพยายามฉ้อโกง หรือมีการตัดสินว่ามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบที่ออกแบบมาเพื่อทำลายระบบ หรือเพื่อโกงการเดิมพัน
10.8. สมาชิกทำผิดในข้อยินยอมและข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ของเรา

11. การเพิ่มหรือหยุดความต่อเนื่องของเกม

11.1. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเกม, แก้ไขเกม หรือกิจกรรมใหม่ๆ ของเว็บไซต์ได้ทุกเวลลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. อื่นๆ

12.1. ข้อตกลงนี้ถือเป็นความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกันระหว่าง เราและคุณเกี่ยวกับการบริการบนเว็บไซต์และแทนที่ข้อตกลงใดๆ

13. ติดต่อเรา

ติดต่อเรา ฝ่ายบริการและดูแลลูกค้า ผ่านทางช่องทางติดต่อไลน์แอด ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดดูได้ที่หน้า ติดต่อเรา บนเว็บไซต์